eSignFlow Aanmelden

Toegankelijkheidsverklaring

Vanden Broele streeft ernaar zijn websites toegankelijk te maken, overeenkomstig met de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op code.esignflow.be en app.esignflow.be/tekenen/.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan:
1. Navigatie
1.1 Website is bruikbaar met het toetsenbord
1.2 Linkteksten zijn betekenisvol binnen hun context
2. Inhoud
2.1 Broncode voldoet aan de specificaties
2.2 Tekst
2.2.1 Pagina's hebben een betekenisvolle titel
2.2.2 Pagina's zijn semantisch gestructureerd
2.2.3 Basistaal van iedere pagina is aangegeven
3. Vormgeving
3.1 Tekstopmaak
3.1.1 Links zijn zichtbaar te onderscheiden
3.1.2 Spaties en andere tekens worden niet gebruikt voor vormgeving
3.2 Paginaopmaak
3.2.1 Pagina-inhoud heeft betekenisvolle volgorde
3.3 Kleur en andere visuele informatie
3.3.1 Inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden
4. Interactiviteit
4.1 Formulieren
4.1.1 Labels en formuliervelden zijn verbonden
4.1.2 Velden zonder zichtbaar label hebben een beschrijvende tooltip
4.1.3 Verplichte velden zijn binnen het label aangekondigd
4.1.4 Ieder formulier heeft een zichtbare verzendknop
4.1.5 Bij het valideren wordt foutieve invoer gemarkeerd en tekstueel toegelicht
4.1.6 Samenhorende formuliervelden zijn niet ingesloten door een fieldset
4.2 Tijdslimieten
4.2.1 Acties zijn niet strikt tijdsgebonden
4.3 Pop-ups verschijnen niet automatisch
4.4 Verwittig bezoekers bij paginawijzigingen
5. Downloadbare documenten
5.1 PDF-bestanden zijn converteerbaar naar tekstbestanden

Niet-toegankelijke inhoud

1. Inhoud
1.1 Afbeeldingen
1.1.1 De voorbeeld afbeelding van een document heeft geen alt-attribuut
1.1.2 Complexe afbeeldingen zijn niet tekstueel beschreven

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25 augustus 2020. Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op basis van een zelfbeoordeling.

Feedback en contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen over de toegankelijkheid van code.esignflow.be of over deze toegankelijkheidsverklaring via onze helpdesk helpdesk@esignflow.be. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.
Vanden Broele
Stationslaan 23,
8200 Brugge
050 67 14 38

Handhavingsprocedure

U heeft een bericht gestuurd naar de helpdesk maar u bent niet tevreden met het antwoord op uw kennisgeving of verzoek? Stuur dan uw klacht naar helpdesk@esignflow.be